Klarar du systematiskt miljöarbete?

Allt oftare förväntar sig kunder, upphandlare och andra intressenter att leverantörer av varor och tjänster arbetar systematiskt med att minska sin miljöpåverkan. Mindre företag upplever ofta att detta är ett hinder för att vara med och konkurrera vid upphandling, eller för att få nya kunder som ställer krav på miljöarbete. Vi hjälper dig att komma igång med systematiskt miljöarbete.

Läs mer