För företag

Vi kan hjälpa dig att hitta det bästa och mest lönsamma sättet att bedriva verksamheten, i allt från företags- och ägandeform till skattefrågor.

Juridiska tjänster

Vi på Hävstången vill ge dig goda råd till ett rimligt pris. Genom att prata med vår jurist kan du få hjälp att bedöma situationen du och ditt företag hamnat i. Vi kombinerar juridisk och finansiell kompetens med mångårig erfarenhet från näringslivet vilket gör att våra råd är välförankrade i verkliga förhållanden. Det kan gälla förhandlingar och medling liksom skrivning och tolkning av avtal. Att vara företagare påverkar också privatlivet. Ibland behöver saker skrivas ned för att undvika framtida tvister. Det kan vi hjälpa till med.

  • Avtal och medling
  • Skatte- och affärsrådgivning

Starta och driva företag

En bra affärsidé är nödvändig, men för att lyckas krävs mer – oavsett om du startar från noll eller vill utöka din verksamhet. Vi har lång erfarenhet av frågor kring företagande som du kan ha nytta av. Vi kan hjälpa dig att hitta det bästa och mest lönsamma sättet att bedriva verksamheten, i allt från företags- och ägandeform till skattefrågor. Självfallet kan vi även hjälpa dig med budget och kalkyler. Tillsammans kan vår ekonom och jurist ge dig de råd som minskar riskerna och ökar chanserna.

Hållbarhetsarbete

Vi hjälper till med hållbarhetsarbetet utifrån det breda perspektiv som Agenda 2030 innebär, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Vi kan hjälpa dig att definiera hur du bäst lägger upp företagets hållbarhetsarbete, och hur du kan kommunicera det. Om ditt företag vill börja med hållbarhetsrapportering kan vi hjälpa till med struktur och genomförande av processen.

Systematiskt miljöarbete

Allt oftare förväntar sig kunder, upphandlare och andra intressenter att leverantörer av varor och tjänster arbetar systematiskt med att minska sin miljöpåverkan. Mindre företag upplever ofta att detta är ett hinder för att vara med och konkurrera vid upphandling, eller för att få nya kunder som ställer krav på miljöarbete.

Om du vill komma igång med systematiskt miljöarbete men inte själv har resurser eller kompetens till det så kan vi hjälpa dig. Vi arbetar enligt metoden för ISO14001, för att åstadkomma ständiga förbättringar, men du väljer själv om du vill certifiera ditt företag eller nöja dig med att arbeta systematiskt. För många mindre företag räcker det utmärkt, för att tillfredsställa intressenternas önskemål och förväntningar. Vi kan guida dig och ditt företag genom hela, eller utvalda delar av processen.

Kontakt