För privatpersoner

Vi hjälper till med vardagsjuridik som samboavtal, bouppteckningar, bodelningar och arvskiften. Arbetsrätt, medling och tvister samt fastighetsförsäljningar och fastighetsköp.

  • Fastighetsförsäljningar
  • Arbetsrätt
  • Medling och tvister

Kontakt

Funkisjuristen för dig med funktionsvariation

Jurist med specialisering på LSS ((Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), assistansjuridik och samtalsstöd inför myndighetskontakter. Ansöker även om insatser, liksom tolkar och överklagar beslut.

Funkisjuristen