Våra tjänster

Starta företag

Vi kan hjälpa dig att hitta det bästa och mest lönsamma sättet att bedriva verksamheten, i allt från företags- och ägandeform till skattefrågor.

Utveckla ditt företag, eller starta nytt?

Funkisjuristen

Jurist med specialisering på LSS, assistansjuridik och samtalsstöd inför myndighetskontakter. Ansöker även om insatser, liksom tolkar och överklagar beslut.

Funkisjuristen

Juridiska tjänster

Goda råd till ett rimligt pris. Genom att prata med vår jurist kan du få hjälp att bedöma situationen du och ditt företag hamnat i. Vi kombinerar juridisk och finansiell kompetens med mångårig erfarenhet från näringslivet vilket gör att våra råd är välförankrade i verkliga förhållanden.

Juridiska tjänster

Systematiskt miljöarbete

Om du vill komma igång med systematiskt miljöarbete men inte själv har resurser eller kompetens till det så kan vi hjälpa dig. Vi arbetar enligt metoden för ISO14001, för att åstadkomma ständiga förbättringar, men du väljer själv om du vill certifiera ditt företag eller nöja dig med att arbeta systematiskt.

Systematiskt miljöarbete

Kommunikationsstrategi

Vi hjälper dig få fram vilka ni är och vad ditt företag kan – så att kunderna förstår.

Hur hur når du ut – och hur ser du ut?

Översättningar

Vi har konsulter som kan hjälpa dig med översättningar och internationella affärskontakter. Du kan få hjälp att översätta dokument från engelska, tyska, franska och finska till svenska.

Räcker inte Google Translate hela vägen?