Systematiskt miljöarbete

Allt oftare förväntar sig kunder, upphandlare och andra intressenter att leverantörer av varor och tjänster arbetar systematiskt med att minska sin miljöpåverkan. Mindre företag upplever ofta att detta är ett hinder för att vara med och konkurrera vid upphandling, eller för att få nya kunder som ställer krav på miljöarbete.

Om du vill komma igång med systematiskt miljöarbete men inte själv har resurser eller kompetens till det så kan vi hjälpa dig. Vi arbetar enligt metoden för ISO14001, för att åstadkomma ständiga förbättringar, men du väljer själv om du vill certifiera ditt företag eller nöja dig med att arbeta systematiskt. För många mindre företag räcker det utmärkt, för att tillfredsställa intressenternas önskemål och förväntningar. Vi kan guida dig och ditt företag genom hela, eller utvalda delar av processen.

Kontakt