Juridiska tjänster

Vi på Hävstången vill ge dig goda råd till ett rimligt pris. Genom att prata med vår jurist kan du få hjälp att bedöma situationen du och ditt företag hamnat i. Vi kombinerar juridisk och finansiell kompetens med mångårig erfarenhet från näringslivet vilket gör att våra råd är välförankrade i verkliga förhållanden. Det kan gälla förhandlingar och medling liksom skrivning och tolkning av avtal. Att vara företagare påverkar också privatlivet. Ibland behöver saker skrivas ned för att undvika framtida tvister. Det kan vi hjälpa till med.

Kontakt