Hur hur når du ut – och hur ser du ut?

Förstår tänkbara kunder vad ditt företag kan erbjuda? Känner dina befintliga kunder till allt ni kan? Med en kommunikationsstrategi får ni verktyget ni behöver. Vi hjälper dig få fram vilka ni är och vad ditt företag kan – så att kunderna förstår.

Utifrån kommunikationsstrategin väljer man sedan sånt som typsnitt, logotyp och vilka bilder man använder. Tillsammans skapar det en visuell identitet, som snabbare skapar förtroende hos möjliga kunder och partners. Vi har expertkompetens på området och hjälper dig gärna.

Det är lätt att tro att alla företag behöver hemsidor och sociala medier för att överleva i den nya tiden. Vi tycker det är viktigare att utgå från dina verkliga behov, och vilken affärsnytta ditt företag faktiskt kan ha av digitala satsningar. Vi hjälper dig utvärdera vad olika alternativ kan tillföra ditt företag. Om du sedan vill ha hjälp att införa eller driva dina elektroniska satsningar så kan vi hjälpa till – själva eller tillsammans med vårt inarbetade nätverk.

Kontakt